www.samlet.info

samlet.info/tiderpenger

samlet.info/tiderpenger

Andre nettsider
samlet.info/webhotell
SMS-katalogen
samlet.info/kino

Tid er penger
Få en kontinuerlig oppdatering over hvor mye du har tjent i løpet av dagen.
Nødvendige opplysninger Til nå har du tjent:
Timelønn: kr
Starttidspunkt idag: kl (ttmm)
Din skatteprosent: %
kr
Tilleggsopplysninger
Evt. tillegg: kr per time fra kl
Evt. tillegg: kr per time fra kl

Informasjon
Summen beregnes først som timelønnen ganger antall timer siden start. Deretter legges til evt tillegg for antall timer etter oppgitt starttidspunkt for tillegget. Dersom det er oppgitt to tillegg, gjelder det første inntil det andre tar over. Til slutt trekkes evt skatt fra før summen presenteres. Summen oppdateres kontinuerlig så snart nok informasjon er oppgitt.

Forbehold
Det tas ikke ansvar for eventuelle feil i beregningene. Vil du vite med sikkerhet hvor mye du har tjent må du regne det ut selv.